nazorg-changesggz

Nazorg

Een belangrijke periode

Direct na de afronding van je ambulante of klinische behandeling start je het nabehandelingstraject. Dit is een belangrijke periode waarin je je opgedane kennis gaat toepassen in de praktijk.

nazorg-changesggz

Nazorg

Je gaat naar huis, en dan?

Vanuit de kliniek ben je klaargestoomd om terug te keren naar het normale leven, maar eenmaal op eigen benen kan het toch moeilijker worden dan je misschien had verwacht. Oude gewoonten kunnen mogelijk snel weer opduiken. Om er voor te zorgen dat je niet terug valt in deze oude gewoonten, kun je na je behandeling blijven rekenen op ondersteuning van Changes GGZ.

Nabehandelingstraject voor kliniekopname

Bij Changes GGZ bieden we nazorg voor kliniekopnames voor zowel verslavingen als eetstoornissen. De nabehandeling bestaat uit wekelijkse groepssessies die een dagdeel omvatten. Ook heb je een aantal individuele gesprekken. Tijdens deze sessies is er ruimte voor vrije inbreng, verdere verdieping en toepassing van een leven in herstel. De nazorg is onder andere gericht op het leren hanteren van ‘triggers’ en valkuilen om een terugval te voorkomen.

Fase 1 en 2 van de dagbehandeling

Op de ambulante dagbehandeling in Breda is de opzet van het traject gericht op realiseren van langdurig herstel. De behandeling bestaat over 22 weken, verdeeld over twee fases. De eerste twaalf weken zijn gericht op inzicht krijgen in je eetstoornis of verslaving. De nadruk ligt op de onderliggende problematiek en hoe jij deze patronen kunt doorbreken. Daarna volgt fase 2 van 10 weken. In deze periode wordt jouw inzicht in herstel en behoud hiervan verder ontwikkeld. Op een minder intensieve mate, maar nog steeds met deskundige begeleiding zet jij zo je eerste stappen in herstel na de behandeling. Eén keer per week blijf je naar de locatie komen voor een groepsbijeenkomst en om de week een individueel gesprek met jouw behandelaar en/of diëtist.