Website Disclaimer

Changes GGZ

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting Changes GGZ. Stichting Changes GGZ besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. De informatie wordt met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet voorkomen worden. Stichting Changes GGZ kan geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies.

Stichting Changes GGZ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Stichting Changes GGZ geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Stichting Changes GGZ via deze website. Stichting Changes GGZ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Stichting Changes GGZ garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

E-mail disclaimer

De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. Elk gebruik van de inhoud van deze e-mail door een ander dan degene voor wie dit bericht is bedoeld, is onrechtmatig. Changes GGZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.

Heb je een vraag?

Onze medewerkers helpen jou graag

Heb jij een vraag voor ons? Laat hieronder je gegevens achter en een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op om jouw vraag te beantwoorden. Liever direct iemand spreken? Bel 088 – 242 6437 (24/7 bereikbaar).

Privacybeleid: Bij het versturen van jouw aanmelding ga jij akkoord met onze privacy voorwaarden. Changes GGZ gaat zeer voorzichtig om met jouw gegevens. Je kunt op ieder moment vragen om verwijdering. Bekijk hier het privacyverklaring van Changes GGZ.

Scroll naar boven