Cliëntenraad

Luisteren naar de wensen en behoeften van cliënten

Als cliënt van Changes GGZ heb je het recht om jouw stem te laten horen en je mening te geven bij het inloopspreekuur van de cliëntenraad. Minimaal één keer in jouw behandeltraject is het mogelijk feedback te geven over jouw ervaring tijdens dit inloopspreekuur.

Waarom een cliëntenraad?

De adviezen van de cliëntenraad kunnen ervoor zorgen dat de hulpverlening beter aansluit bij wat cliënten graag willen en nodig hebben. Door inspraak van de cliëntenraad wordt de kwaliteit van de zorg beter.

Wat is een cliëntenraad?

Een cliëntenraad bestaat uit cliënten die eerder in behandeling zijn geweest binnen Changes GGZ. Changes GGZ wil de beste zorg leveren waarin zij het belangrijk vindt aan te sluiten bij wat de wensen en behoeften van cliënten zijn. De ervaringen en meningen van cliënten en ex-cliënten zijn daarbij onmisbaar.

Lees hier ook de visie van de cliëntenraad: Visie cliëntenraad Changes GGZ 2023-2024

Ervaringen

Een paar ervaringen: waarom zetten de leden van de cliëntenraad zich in?

  • Maike: ‘Het is fijn om iedere cliënt een stem te geven!’
  • Ria: ‘Samen zorgen we ervoor dat de nieuw ingeslagen koers goed voelt en ik vind het belangrijk om hieraan mee te werken.’

Waar maakt de cliëntenraad zich sterk voor?

Hoe werkt de cliëntenraad?

Minimaal 6 keer per jaar komt de cliëntenraad samen om onderwerpen te bespreken waar de cliëntenraad zich sterk voor maakt. Onderwerpen die aan bod komen houden verband met:

  • Veiligheid
  • Privacy
  • Therapie en behandeling
  • Ontspanning en recreatie
  • Dagbesteding en arbeid
  • Medicatieverstrekking
  • Bejegenen van cliënten

Ook iets melden in de cliëntenraad?

De ervaringen en meningen van cliënten zijn belangrijk. Wil je iets laten weten aan de cliëntenraad? Of ben je enthousiast en wil je jouw stem namens de cliënten laten horen?

Stuur dan een mail naar: [email protected]

Samen kunnen we de zorg nóg beter maken. Jouw mening telt!

Ieder jaar brengt de cliëntenraad een jaarverslag uit. Lees hier wat de cliëntenraad in 2023 heeft gedaan: Jaarverslag cliëntenraad 2023

Scroll naar boven