Soorten behandelingen eetstoornis NAO

Eetstoornis NAO is een serieuze stoornis die ingrijpende gevolgen kan hebben zonder behandeling. Wanneer er iemand besluit om hulp te vragen, beginnen we met een intake gesprek. Het intake gesprek wordt geleid door een gespecialiseerde psycholoog of deskundigen. Zij besteden veel aandacht aan jouw persoonlijke verhaal en bepalen op basis daarvan de duur en ernst van NAO. Vervolgens wordt er samen een persoonlijk behandelplan gemaakt die kan bestaan uit een ambulante- of een klinische behandeling.

Een ambulante behandeling houdt in dat iemand thuis blijft wonen en grotendeels kan blijven werken of studeren. Je kunt dus je normale leven blijven leven, terwijl je je behandeltraject doorloopt. Een ambulante behandeling duurt ongeveer 12 weken.

Mocht tijdens de intake procedure blijken dat kliniekopname noodzakelijk is, dan bestaat de mogelijkheid tot opname in onze afkickkliniek The Grange in Zuid-Afrika. Een opname duurt gemiddeld acht (volwassenen) tot 12 (jeugd) weken.

Bij beide behandelingen doorloop je trajecten die worden begeleidt door specialisten. De behandelingen bestaan uit groepssessies, individuele therapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, psycho-educatie en systeemtherapie. Na het succesvol doorlopen van de behandeling volgt een nabehandeling. In deze fase leer je over een leven in herstel.

Kosten eetstoornis NAO behandeling

De kosten worden 100% vergoed vanuit je zorgverzekeraar. Wel geldt er een eigen risico vanuit de basisverzekering van minimaal €385,-. Heb je het eigen risico nog niet bereikt? Dat betekent dat je tot €385,- zelf moet betalen. Deze kosten worden na afloop van behandeling in rekening gebracht door de zorgverzekeraar.

Herstellen van eetstoornis NAO

Met professionele hulp en een persoonlijke aanpak is blijvend herstel zowel lichamelijk als geestelijk mogelijk. Jij hebt dan weer volledig de controle over je leven en niet de eetstoornis. De meeste lichamelijke klachten zullen verdwijnen, wanneer je een gezond gewicht en eetpatroon hebt. Wil je meer weten over de behandelingen die we aanbieden of wil je je aanmelden? Neem dan contact met ons op. Samen bepalen we welke behandeling het meest geschikt is.